TAKLIMAT / KURSUS WTD
Perkhidmatan > Taklimat / Kursus WTD

TAKLIMAT / KURSUS WTD

Taklimat kesedaran mengenai Akta Wang Tak Dituntut 1965 diadakan secara dalam dan luar talian.

Taklimat secara luar talian diadakan pada setiap bulan dan dianjurkan oleh setiap JANM negeri.

Maklumat jadual dan tempat taklimat boleh diperolehi di Jadual Taklimat.

Jadual Taklimat bagi Negeri Perlis.

Jadual Taklimat bagi Negeri Kedah.

Jadual Taklimat bagi Negeri Pulau Pinang.

Jadual Taklimat bagi Negeri Perak.

Jadual Taklimat bagi Putrajaya.

Jadual Taklimat bagi Negeri Selangor.

Jadual Taklimat bagi Negeri Sembilan.

Jadual Taklimat bagi Negeri Melaka.

Jadual Taklimat bagi Negeri Johor.

Jadual Taklimat bagi Negeri Pahang.

Jadual Taklimat bagi Negeri Kelantan.

Jadual Taklimat bagi Negeri Terengganu.

Jadual Taklimat bagi Negeri Sarawak.

Jadual Taklimat bagi Negeri Sabah.

Sila klik daftar untuk mendaftar kursus secara dalam atau luar talian.