TAKLIMAT / KURSUS WTD
Perkhidmatan > Taklimat / Kursus WTD

TAKLIMAT / KURSUS WTD

Taklimat kesedaran mengenai Akta Wang Tak Dituntut 1965 diadakan secara dalam dan luar talian.

Taklimat secara luar talian diadakan pada setiap bulan dan dianjurkan oleh setiap JANM negeri.

Maklumat jadual dan tempat taklimat boleh diperolehi di Jadual Taklimat.

Sila klik daftar untuk mendaftar kursus secara dalam atau luar talian.