TAKLIMAT / KURSUS WTD
Perkhidmatan > Taklimat / Kursus WTD > Jadual Taklimat / Kursus WTD

JADUAL TAKLIMAT / KURSUS WTD


NAMA LATIHAN SINOPSIS MOD LATIHAN YURAN (RM) DAFTAR
PENGENALAN KEPADA WANG TAK DITUNTUT DI BAWAH AKTA WTD 1965 Silibus ini memberi pendedahan secara umum berkenaan Wang Tak Dituntut di Malaysia dan perundangan berkaitan di bawah Akta Wang Tak Dituntut (WTD) 1965. Dalam Talian Percuma
TAKLIMAT KESEDARAN BERHUBUNG AKTA WANG TAK DITUNTUT 1965 Memberi pendedahan secara komprehensif kepada pihak-pihak yang berkepentingan kepada akta berhubung pengurusan Wang Tak Dituntut di Malaysia. Luar Talian Percuma
PEMERIKSAAN WANG TAK DITUNTUT DI SYARIKAT/FIRMA Memberikan kefahaman yang lebih jelas ke syarikat/firma berkenaan kategori WTD, senarai syarikat/firma yang tertakluk di bawah Akta WTD 1965 dan tanggungjawab Pasukan Pemeriksa dalam melaksanakan penguatkuasaan Akta WTD 1965. Dalam Talian Percuma
SERAHAN WANG TAK DITUNTUT OLEH SYARIKAT/FIRMA Menerangkan tentang prosedur serahan WTD daripada syarikat/firma termasuk panduan mudah menyelenggara Daftar WTD dan membuat serahan WTD secara dalam talian / luar talian. Dalam Talian Percuma
SEMAKAN DAN PERMOHONAN BAYARAN BALIK WANG TAK DITUNTUT Silibus ini memberi penerangan secara umum berkenaan tatacara semakan wang tak dituntut (WTD) secara atas talian , jenisan WTD dan prosedur permohonan tuntutan bayaran balik WTD. Dalam Talian Percuma