MAKLUMAT TUNTUTAN
Info WTD > Maklumat Tuntutan

MAKLUMAT TUNTUTAN


Seksyen 13(1), Akta WTD 1965:

  • Apabila Pendaftar WTD berpuashati bahawa pemohon adalah empunya yang sah, Pendaftar akan membayar kepada pemohon WTD dari Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Hasil Disatukan.


  • Pemohon perlu menyakinkan Pendaftar WTD bahawa beliau adalah empunya sah atau mempunyai hak di sisi undang-undang ke atas WTD tersebut.


  • Tiada tempoh masa yang dihadkan bagi permohonan tuntutan WTD.


  • Pendaftar WTD telah menetapkan garis panduan permohonan tuntutan WTD dengan menyenaraikan dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat tuntutan. (Sila rujuk Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD) No.  Dokumen/Panduan PDF MS Word
1.  Pengumuman Waktu Operasi Pada Bulan Ramadhan 2022 (Versi BM) *Terkini*    Muat Turun    
2.  Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD     Muat Turun    
3.  Borang UMA-7 ( Pin.1/2015) – Borang Permohonan Bayaran Balik WTD    Muat Turun     Muat Turun  
4.  Contoh Mengisi Borang UMA-7 ( Pin.1/2015) – Borang Permohonan Bayaran Balik WTD   Muat Turun    
5.  Borang UMA-8 (Pin.1/2022) – Borang Bon Tanggungrugi   Muat Turun    
6.  Borang AM 80 – Borang Akuan   Muat Turun    
7.  Contoh Surat Pengesahan WTD dari syarikat / firma :
 7.1. Contoh Surat Pengesahan bagi Akaun Simpanan / Akaun Semasa / Simpanan Tetap     Muat Turun  
 7.2. Contoh Surat Pengesahan bagi Akaun Simpanan / Akauan Semasa / Simpanan Tetap (Perbezaan Data)   Muat Turun  
 7.3. Contoh Surat Pengesahan Banker’s Cheque / Draf Bank / Demand Draft / Cashier Order   Muat Turun  
 7.4. Contoh Surat Pengesahan bagi Banker’s Cheque / Draf Bank / Demand Draft / Cashier Order (Perbezaan Data)   Muat Turun  
 7.5. Contoh Surat Pengesahan bagi Insuran / Gaji / Dividen / Wang Cagaran / Deposit   Muat Turun  
 7.6. Contoh Surat Pengesahan bagi Insuran / Gaji / Dividen / Wang Cagaran / Deposit (Perbezaan Data)   Muat Turun