MAKLUMAT TUNTUTAN
Info WTD > Maklumat Tuntutan

MAKLUMAT TUNTUTAN


Seksyen 13(1), Akta WTD 1965:

  • Apabila Pendaftar WTD berpuashati bahawa pemohon adalah empunya yang sah, Pendaftar akan membayar kepada pemohon WTD dari Akaun Amanah Disatukan atau Akaun Hasil Disatukan.


  • Pemohon perlu menyakinkan Pendaftar WTD bahawa beliau adalah empunya sah atau mempunyai hak di sisi undang-undang ke atas WTD tersebut.


  • Tiada tempoh masa yang dihadkan bagi permohonan tuntutan WTD.


  • Pendaftar WTD telah menetapkan garis panduan permohonan tuntutan WTD dengan menyenaraikan dokumen yang perlu dikemukakan semasa membuat tuntutan. (Sila rujuk Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD) No.  Dokumen/Panduan PDF MS Word
1  Brosur Garis Panduan Permohonan Tuntutan WTD *Penting*    Muat Turun  
2  Borang Permohonan Bayaran Balik WTD [UMA-7 (Pin.1/2015)]    Muat Turun     Muat Turun  
3  Contoh Mengisi Borang Permohonan Bayaran Balik WTD [UMA -7 (Pin. 1/2015)]    Muat Turun  
4  Borang Bon Tanggungrugi [ UMA-8 (Pin. 1/2016) ] *Baharu*   Muat Turun     Muat Turun  
5  Contoh Mengisi Borang Bon Tanggungrugi [ UMA-8 (Pin. 1/2016) ] :
 i. Contoh Borang Bon Tanggungrugi oleh waris.     Muat Turun  
 ii. Contoh Borang Bon Tanggungrugi oleh syarikat / firma yang mendahulukan bayaran.   Muat Turun  
 iii. Contoh Borang Bon Tanggungrugi bagi permohonan bank deraf oleh syarikat / firma.   Muat Turun  
6  Contoh Surat Pengesahan WTD dari syarikat/firma :
 i. Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Insurans, Gaji, Dividen, Deposit TNB, Syabas, TM, dan lain-lain).   Muat Turun  
 ii. Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Akaun Simpanan, Akaun Semasa atau Simpanan Tetap).   Muat Turun  
 iii. Contoh Surat Pengesahan bagi WTD (Banker's Cheque, Bank Deraf, Demand Draft atau Cashier Order).    Muat Turun  
7  Pemakluman Perkhidmatan Kaunter WTD Sepanjang PKP 3.0 *Baharu*     Muat Turun