SIAPA WAJIB MEMATUHI AKTA WANG TAK DITUNTUT 1965
Info WTD > Siapa Wajib Mematuhi Akta Wang Tak Dituntut 1965

SIAPA WAJIB MEMATUHI AKTA WANG TAK DITUNTUT 1965


  • Syarikat yang ditubuhkan di bawah peruntukan Akta Syarikat 2016, termasuk syarikat asing yang ditetapkan di bawah Penggal 1 Bahagian 5 Akta tersebut;


  • Lembaga yang ditubuhkan untuk menguruskan kumpulan wang berkaitan dengan faedah-faedah persaraan;


  • Pertubuhan dan koperasi yang didaftarkan;


  • Perbadanan, pihak berkuasa awam dan kesatuan sekerja; dan


  • Firma iaitu pihak-pihak yang bersatu bagi menjalankan perniagaan.