SENARAI PEGAWAI PEMERIKSA
Perkhidmatan > Senarai Pegawai Pemeriksa

PEGAWAI PEMERIKSA


Pemeriksaan Wang Tak Dituntut adalah untuk memastikan syarikat/firma mematuhi peruntukan di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965. Hanya pegawai yang diberikan kuasa sahaja dibenarkan untuk melakukan pemeriksaan.

Maklumat pegawai pemeriksa adalah seperti di Senarai Pegawai Pemeriksa.