MAKLUMAT SERAHAN
Info WTD > Maklumat Serahan

MAKLUMAT SERAHAN

Berdasarkan Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menyelenggara dan menyimpan satu (1) Daftar WTD sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.


  2. Menyerahkan WTD bersama-sama Daftar WTD tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.


  3. Mengemukakan Daftar WTD bagi tujuan pewartaan.


Syarikat/firma hendaklah membuat bayaran WTD kepada Pendaftar WTD melalui pindahan secara elektronik (EFT).

Panduan dan dokumen serahan WTD boleh dimuat turun seperti di bawah:

 No.  Dokumen/Panduan PDF MS Word MS Excel
1 Carta Alir Proses Serahan WTD Bagi Tahun 2020 Muat Turun
2 Garis Panduan Serahan WTD (Edisi 2020) Muat Turun
3 Borang UMA-1 (Pin.1 2018) - Borang Pendaftaran Serahan WTD Muat Turun Muat Turun
3.1 Panduan Mengisi Borang UMA-1 (Pin.1/2018) Muat Turun
4 Borang UMA-4 (Pin.1/2018) – Borang Serahan WTD   Muat Turun Muat Turun
 4.1 Panduan Mengisi Borang UMA-4 (Pin.1/2018) Muat Turun
5 Daftar Wang Tak Dituntut (Pin.1/2018) Muat Turun
6 Senarai Semak Dokumen Serahan WTD Muat Turun Muat Turun