MAKLUMAT SERAHAN
Info WTD > Maklumat Serahan

MAKLUMAT SERAHAN

Berdasarkan Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menyelenggara dan menyimpan satu (1) Daftar WTD sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.


  2. Menyerahkan WTD bersama-sama Daftar WTD tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.


  3. Mengemukakan Daftar WTD bagi tujuan pewartaan.


Bermula pada 1 Januari 2021, syarikat/firma dikehendaki membuat encryption pada Daftar Wang Tak Dituntut (Pin.1/2018) menggunakan Kit Serahan WTD.

Pautan muat turun Kit Serahan WTD akan diberikan dengan mengemukakan e-mel kepada akaun.bwtd@anm.gov.my.
.
an dan dokumen serahan WTD boleh dimuat turun seperti di bawah:

 No.  Dokumen/Panduan PDF MS Word MS Excel
1 Carta Alir Proses Serahan WTD (Edisi 2022) Muat Turun
2 Garis Panduan Serahan WTD (Edisi 2022) Muat Turun
3 Borang UMA-1 (Pin.1 2020) - Borang Pendaftaran Muat Turun Muat Turun
3.1 Panduan Melengkapkan Borang UMA-1 (Pin.1/2020) Muat Turun
4 Borang UMA-4 (Pin.1/2020) – Borang Serahan WTD   Muat Turun Muat Turun
4.1  Panduan Melengkapkan Borang UMA-4 (Pin.1/2020)(Edisi 2022) Muat Turun
5 Daftar Wang Tak Dituntut (Pin.1/2018)(Edisi 2022) Muat Turun
6 Senarai Semak Dokumen Serahan WTD (Edisi 2022) Muat Turun Muat Turun