MAKLUMAT SERAHAN
Info WTD > Maklumat Serahan

MAKLUMAT SERAHAN

Berdasarkan Seksyen 10 Akta Wang Tak Dituntut 1965, syarikat/firma bertanggungjawab untuk perkara berikut:

  1. Menyelengggara dan menyimpan satu daftar bagi wang yang tidak dituntut sehingga 31 Disember mengikut format yang ditetapkan oleh Pendaftar WTD.


  2. Menyerahkan wang beserta dengan daftar wang tak dituntut tidak lewat dari 31 Mac tahun berikutnya.


  3. Mengemukakan daftar wang tak dituntut bagi tujuan pewartaan.


Syarikat/firma hendaklah membuat bayaran WTD kepada Pendaftar WTD melalui pindahan secara elektronik (EFT).

Panduan dan dokumen serahan WTD boleh dimuat turun seperti di bawah:

 No.  Panduan/Dokumen PDF MS Word MS Excel
1 Carta Alir Porses Serahan WTD Bagi Tahun 2020 Muat Turun
2 Garis Panduan Serahan WTD (Edisi 2020) Muat Turun
3 Borang UMA-1 (Pin.1/2018) – Borang Pendaftaran Serahan WTD Muat Turun Muat Turun
3.1 Panduan Mengisi Borang UMA-1 (Pin.1/2018) Muat Turun
4 Borang UMA-4 (Pin.1/2018) – Borang Serahan WTD Muat Turun Muat Turun
4.1 Panduan Mengisi Borang UMA-4 (Pin.1/2018) Muat Turun
5 Daftar Wang Tak Dituntut (Pin.1/2018) Muat Turun
6 Senarai Semak Dokumen Serahan WTD Muat Turun Muat Turun