VISI, MISI & OBJEKTIF
Info Korporat > Visi, Misi & Objektif

VISI

Menjadi sebuah organisasi yang terbilang dalam pengurusan wang tak dituntut (WTD).

MISI

Mewujudkan sistem tadbir urus terbaik untuk diamalkan oleh semua warga bagi memastikan perkhidmatan yang cemerlang dapat diberikan secara berterusan kepada stakeholder.

OBJEKTIF

  1. Mempertingkatkan kesedaran tentang hak dan tanggungjawab individu termasuk syarikat/firma terhadap Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370).

  2. Mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas syarikat/firma yang tertakluk di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965 (Akta 370).

  3. Memastikan sistem pengurusan maklumat WTD diselenggara dengan baik bagi meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam proses penerimaan dan semakan.

  4. Melaksanakan proses pembayaran balik WTD dengan cekap dan tepat kepada empunya yang berhak.